ca-kho-vu-dai

Xuất xứ niêu cá kho nổi tiếng của làng Vũ Đại

Nếu bạn đã có dịp được đọc tác phẩm “Chí Phèo” của nhà văn Nam Cao thì có lẽ sẽ không thể quên được hình ảnh làng Vũ Đại, một làng quê nghèo khó, tiêu điều. Ngôi làng bị bọn cường hào ác bá chia nhau đàn áp, bóc lột con người hết sức thậm tệ.   […]